Büro müdiresi

Annemarie Lepold

 iç organizasyon akışının takibi
 muhasebe, adli ve gayri adli sürelerinin takibi
 icra, sözleşme, tapu hukuku ve ücret kanunu

 

 

Sekretarlik

Maria Gutwenger

 genel yazı ve ofis işleri
 dosya yönetim idaresi ve postal işlemleri